Som repræsentant for den landsdækkende organisation Odense Robotics har CEO Mikkel Christoffersen ved konferencen Bright Digital Future givet indlæg om den danske robotteknologis globale styrkepositioner samt dens vigtige rolle i den grønne omstilling og cirkulære økonomi.