Turen går fra Egernsund ved Gråsten, og hele vejen til Langballigau i Tyskland.
Den 28. juni var det første gang, at cykelfærgen “Rødsand” sejlede ruten over Flensburg Fjord.