Der var taler, musik og prominente gæster, da 100-året for oprettelsen af Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle blev markeret. Samtidig åbnede MF Bertel Haarder, som har et særligt forhold til Dybbøl Mølle, en ny udstilling om møllens historie.