Der var taler, musik og prominente gæster, da 100-året for oprettelsen af Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle lørdag blev markeret. Samtidig åbnede MF Bertel Haarder, som har et særligt forhold til Dybbøl Mølle, en ny udstilling om møllens historie.