Efter nederlaget i 1864 mister Danmark hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg – og landegrænsen flyttes op til Kongeåen. Men i Nordslesvig er der et flertal af dansksindede, som fortsætter kampen for danskheden og går dermed imod den fortyskning af samfundet, som bliver iværksat fra tysk side. Tredje afsnit af DKsyd genforeningsserie Adskilt – Genforenet – Efterladt handler om de dansksindede, der efter 1864 må kæmpe en kamp for at opretholde danskheden i Sønderjylland.