For præcis 160 år siden lød kanonernes brag og kampens tumult over Dybbøls marker. Preusserne stormede de danske skanser, og det skæbnesvangre slag foldede sig ud med voldsom kraft. I dag, et århundrede og et halvt senere, samles vi på det historiske sted. Ikke for at føre krig, men for at mindes og forstå. På Dybbøldagen, den 18. april, reflekterer vi over fortidens kampe og de ofre, der blev ydet, mens vi også ser på mindretallenes rolle i det Grænseland, der i dag er præget af fred, fællesskab og sameksistens. Dagens program bringer os sammen, ikke blot for at ære de faldne, men også for at bygge bro mellem kulturer og generationer. Følg med, når DKsyd dækker mindetilstedeværelsen og talerne. Dybbøldagen 2024 er en bro mellem fortid og nutid – mellem kamp og forsoning.