Vi er på besøg hos Bente Løwe Christensen, der for 19 år siden valgte at bosætte sig tæt ved Gendarmstien nær strækningen kaldet Teglværksstien ved Rendbjerg. Hun fortæller åbent om sit liv.