Lørdag den 20. juli blev afholdte Rens også Ringridning og byfest. Da der i år er 800-års jubilæum for Dannebrogs nedfart fra himlen i Talinn, skulle dette naturligvis også markeres med bl.a. Danmarks største Dannebrog.