Rotary Danmark i Syd får en ny distriktsguvernør – Elsebeth Christmas Møller.