I forbindelse med fællesspisningen å synnejysk i DET GAMLE RÅDHUS i Gråsten bringer vi nu anden del af begivenheden, hvor vi blandt andet har et interview med byrådsmedlem Jesper Kock om Sønderborgs fyrtårnsprojekt, Sønderborg Spejlinger, som er et arrangement i forbindelse med Genforeningen 2020. i indslaget får vi præsentation af de sønderjyske retter og hører Dansk Musiker Forbund – DMFs jazzorkester spille 50’er medley og nyere musik, hvor Signe Juhl ledsager musikken.