Vi tager til Kværs, hvor vi er med til rejsegilde på den nye forsamlingsgård. – Vi kigger lidt på forhistorien omkring årsagen til branden og hele processen ind til nu.