I forbindelse med Fællesspisningen å synnejysk i DET GAMLE RÅDHUS i Gråsten kunne publikum også opleve en forfatters oplæg af bogen “Genforeningen – en lang novelle”, skrevet af forfatteren Unna Hviid. Bogen omhandler om “Kampen for danskheden – en vandrelærers fortælling om Genforeningen”. Vi skal høre vandrelæreren Andreas Jensens fortælling om tiden fra 1889 i Sønderjylland – om kampen mod fortyskningen og blandt andet om en kærlighedshistorie fra denne tid.