Hvor skal grænsen gå mellem Danmark og Tyskland? I dag er der nok ikke mange, som er i tvivl, men op til 1920 var der flere forslag på bordet, som blandt indbefattede, at Flensborg skulle være dansk og, at grænsen endda kunne gå helt nede ved Dannevirke. DKsyd har været til foredrags- og debataften om grænsestriden mellem Aabenraa-, Flensborg- og Dannevirkefolket arrangeret af Historisk Samfund for Sønderjylland, og bringer i aften første del, som en optakt til vores store dækning af genforeningsjubilæet næste år.