Op til 1920 var der flere forslag på bordet om, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle gå. Vi bringer anden del af Historisk Samfund for Sønderjyllands foredrag om grænsestriden mellem Aabenraa-, Flensborg- og Dannevirke folket, som er en optakt til DKsyds store dækning af Genforeningsjubilæet næste år.