Hvor skal grænsen gå mellem Danmark og Tyskland? I dag er der nok ikke mange, som er i tvivl, men op til 1920 var der flere forslag på bordet, som blandt indbefattede, at Flensborg skulle være dansk og, at grænsen endda kunne ende helt nede ved Dannevirke. DKsyd har været til Historisk Samfund for Sønderjyllands foredrags- og debataften om grænsestriden mellem Aabenraa-, Flensborg- og Dannevirkefolket, og bringer i aften tredje del, som er en optakt af vores store dækning af genforeningsjubilæet næste år.