Sønderborg Slot er fyldt med historiske malerier, der formidler unikke fortællinger om Grænselandet over tid. I denne reportage præsenteres historien om 1. Slesvigske Krig – der frem til i dag fortsat sætter sit aftryk i det dansk-tyske grænseland.