Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland er fyldt med historiske malerier. Over 5 temaudsendelser lader vi malerierne – formidlet af overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen og museumsinspektør René Rasmussen – fortælle dele af grænselandets historie. I denne genudsendelse skal vi se på malerier om 2. Slesvigske Krig i 1864.