I Gråsten markeres årsdagen for Danmarks befrielse traditionen tro ved oberst Paludan-Müllers mindemur og -tavle på Slotsbakken. Højtidelighederne starter med, at sognepræst Hanne Beierholm Christensen fra Gråsten Slotskirke forestår mindegudstjenesten, hvorefter borgmester Erik Lauritzen holder tale på Sønderborg Kommunes vegne. Hovedtaleren i år er biskop emeritus Karsten Nissen, der nu er bosat i Aabenraa. Omkring 150 mennesker deltager ved kransenedlæggelserne og under mindehøjtideligheden.