Rudbøl er kendt for sine grænsesten i midten af hovedgaden, hvor husene på den ene side af vejen ligger i Danmark – og husene på den anden side af vejen ligger i Tyskland. I tredje afsnit af programserien “Marskstien” udforsker DKsyd vandreroplevelser langs stien. Turen går langs det store dige til det gamle grænsevogterhus på Siltoft, der er blevet et formidlingssted for Nationalpark Vadehavet. Herefter går turen gennem Nørremølle, inden vi når Rudbøl. I Nørremølle besøger vi kunstneren Bodil, der bruger marsken og vadehavet som en del af sine kunstværker. I Rudbøl skal vi høre om grænsesten samt se, hvordan en lokal beboer holder live i traditionen med at flette siv fra Rudbøl Sø. Endelig slutter turen på Lægan Pumpestation, hvor vi både skal opleve Nørresø samt høre om afvandingen i Tøndermarsken.