På kanten af Tøndermarsken ligger Tønder, der er en gammel havneby og købstad og betegnes som en af Danmarks ældste købstæder. Tønder har siden middelalderen været marskens handelsmæssige og administrative centrum. I fjerde og sidste afsnit af programserien ”Marskstien” udforsker DKsyd vandreroplevelser langs stien. Turen går til Tønder, der er under forandring, med Tøndermarsk Initiativets byomdannelsesprojekt – bl.a. Aktivitetsbåndet og Cirkelbroen, som vi ser nærmere på. Vi besøger også Fødevarehuset – Vores Marsk, for at høre om lokale fødevarer. I Tønders gader møder vi “Æ Kachmand” – bliver guidet historisk langs Nørreallé, ved Digegrevens Hus, gennem Uldgade, og ved Skulpturhaven. Turen slutter ved Bachmanns Vandmølle, hvor Marskstien kan føre dig videre til Lægan Pumpestation eller til Møgeltønder.