Forfatteren Helga Roesgaard har for nylig udgivet bogen ”Men det var ikke Katinka”, der er en autobiografisk fortælling og et poetisk vævetæppe. Fortællingen tager sit udgangspunkt i, at en lille pige kommer til verden midt i den største tragedie i hendes forældres liv. Gennem nedslag i den biografiske historie undersøger forfatteren både kampen for, at de tidlige livsvilkår ikke skal blive bestemmende, og erkendelsen af, at de har betydning. Et vigtigt og gennemgående spor bliver derfor også temaerne hjem og tilknytning. ”Men det var ikke Katinka” er forfatteren Helga Roesgaards debutbog.