Enhver krig efterlader sine spor og sår – på slagmarken, hos de deltagende parter, men specielt for soldaterne. Første Verdenskrig skilte sig ud – ikke alene ved antallet af sårede, men også ved forekomsten af en ny type sårede – de psykiske krigsinvalider.

Historikeren Kasper Nissen fortæller i samarbejde med Historisk Samfund for Als og Sundeved om den kamp, der ventede soldaterne. Både under, men især efter krigen og Genforeningen 1920. Han beskriver, hvordan militæret, lægevidenskaben og Danmark så på problemet. Og hvordan man dengang valgte at løse problemerne.