I fjerde afsnit af programserien “Historiske bygningsværker i Sønderjylland” besøger vi Restaurant Knapp på Løjt Land. Restaurant Knapp ligger ved Stenbjerg Mølleå, hvor skibsreder Jørgen Bruhn i 1836 opførte en stampemølle og et traktørsted. Her kom bønderne for at få malet deres mel – samtidig med, at de fik sig en sludder og en kaffepunch. Senere overtog familien Kunkel møllen og traktørstedet, hvortil lokalbefolkningen kom kørende med Æ Kleinbahn. I dag kommer gæsterne for at spise eksklusivt på restauranten. DKsyd besøger Restaurant Knapp, hvor vi mødes med de mangeårige forpagtere samt repræsentanter for Stenbjerg Ejendomme og Løjt Lokalhistoriske Forening for at tale om bygningsværkernes og lokalområdets historie.