Den traditionsrige Rumregatta afholdes hvert år i weekenden efter Kristi Himmelfart i Flensborg, nærmere på havnekajen ved det gamle museumsværft. Her mindes man tidligere tiders togter mellem Flensborg og Vestindien. Over 100 traditionelle sejlskibe deltog og mange af disse samledes dagen før i Sønderborg for at sejle sammen ind til Flensborg. Og det vrimlede med historiske skibe, – de fleste fra Tyskland og Danmark, men også Holland, Sverrig og England viste flaget.