Den 23. marts er der 100 dage til Grand Départ for Tour de France 2022 i Danmark – og den 3. juli afvikles 3. etape på strækningen fra Vejle til Sønderborg. Der er mange forberedelser at gøre – og i Sønderjylland har man travlt. DKsyd har testet stemningen på nogle af de sønderjyske rådhuse – baggrund, visioner, fokus og praktiske gøremål for den store begivenhed. Der gøres store anstrengelser for at inddrage borgere og frivillige i gennemførelsen af Sønderjydernes Gule Folkefest.