I denne reportage åbner Bevaringscenter Sønderjylland dørene for DKsyds seere og muliggør derved fortællingen om den opmagasinerede skjulte sønderjyske kulturarv, som befinder sig i nye topsikrede rammer i Grænselandet. DKsyd interviewer museumsinspektør og ansvarshavende for Museum Sønderjyllands mediearkiv Lisette Juhl Orhan, museumsinspektør og koordinator for flytningen af museumsgenstandene Lilian Matthes samt museumsdirektør Axel Johnsen – for at få indsigt i funktionerne i det nyetablerede center.