De Danske Årsmøder i Sydslesvig markerer det danske mindretals fællesskab og forbindelse med Danmark og det øvrige Norden. Som optakt til De Danske Årsmøder i Sydslesvig 2022 bringer DKsyd en reportage, hvori indgår præsentation af årsmødeplakaten, som er designet af grafikeren Lisbeth Gram fra kommunikationsvirksomheden Commocean i Sønderborg. Lisbeth Gram fortæller om tankerne og processen bag plakatens tilblivelse med årsmødetemaet ”Sydslesvig: Mit Valg”. Endvidere indgår i reportagen sammendrag af optagelser fra tidligere årsmøder, hvor der formidles den gode stemning ved årets store folkefest for det danske mindretal i Sydslesvig.