Velkommen til EU og Grænselandet – serien, som er dedikeret til at belyse Europas mangfoldighed, udfordringer og muligheder – set med sønderjyske øjne. Dette afsnit byder på en sammenfatning af fire relevante og højaktuelle temaer med relation til det snarlige valg til Europa-Parlamentet. Indholdet sammenfatter temaerne Kulturel Mangfoldighed, Sikkerhed i Grænselandet, Grøn Omstilling og Grænseoverskridende Samarbejde. Hvert tema afdækker Europas komplekse virkelighed med deres indvirkning på både Sønderjylland og Europa som helhed. Og hvordan EU bidrager til at forme fremtiden for både samfund og kontinent.