Den 1. juni skal danskerne til en ny folkeafstemning om tilknytning til EU. Vi kan stemme enten JA eller NEJ til Danmarks forbehold indenfor forsvar og sikkerhed. I den informative programserie FØR VI STEMMER lægger DKsyd op til folkeafstemningen. Hvorfor stemme ja – eller nej?

DKsyd giver et bud på fakta om det danske forsvarsforbehold, der skal til folkeafstemning den – og giver stemmer til fortalere for både et JA eller et NEJ. DKsyd sætter offentligt tilgængelige studier op i købstæderne i de 4 sønderjyske kommuner og lader eksperter, landspolitikere, lokalpolitikere og et bredt udsnit af meningsdannere komme til orde. Et fast bud på fakta hentes fra Syddansk Universitet.

Del 3:5 er optaget på Kulturhuset Bispen i Haderslev. Panelet udgøres af Eva Kjer Hansen, Venstre – Bent Iversen, Socialistisk Folkeparti – Carsten Leth Schmidt, Slesvigsk Parti – Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.