Den 1. juni skal danskerne til en ny folkeafstemning om tilknytning til EU. Vi kan stemme enten JA eller NEJ til Danmarks forbehold indenfor forsvar og sikkerhed. I den oplysende programserie FØR VI STEMMER lægger DKsyd op til folkeafstemningen 1. juni 2022. Hvorfor stemme ja – eller nej? DKsyd giver et bud på fakta om det danske forsvarsforbehold, der skal til folkeafstemning den 1. juni 2022 – og giver stemmer til fortalere for både et JA eller et NEJ.

DKsyd sætter offentligt tilgængelige studier op i købstæderne i de 4 sønderjyske kommuner og lader eksperter, landspolitikere, lokalpolitikere og et bredt udsnit af meningsdannere komme til orde. Et fast bud på fakta hentes fra Syddansk Universitet. Del 2:5 er optaget på Tønder Kommunes Biblioteker med deltagelse af Mette Bossen Linnet, Venstre – Henning Hyllested, Enhedslisten – Carl Ørting Jørgensen – Borgerlisten Tønder – Vagn Christensen, Folkebevægelsen mod EU. God fornøjelse.