Presseinformation

Sønderborg, den 10.06.2019 – klausuleret til den 12.06.2019 kl. 12.00.

TV under transformation med ambitioner og ny identitet

Sønderborg Lokal TV har i dag afsløret sine planer frem mod 2022 og har ændret navn til DKsyd

Gennem længere tid har bestyrelsen for SLTV arbejdet med strategi og konkrete initiativer for de kommende års udvikling, og har i dag præsenteret en ambitiøs plan med titlen Masterplan DKsyd 2022.

Masterplanen omfatter identitetsskift, der bl.a. betyder omgående navneændring til DKsyd samt helt ny grafisk profil og brugervenlig hjemmeside.

Grænselandet

”Vores sendetilladelse gør, at vi kan producere lokal- og regional-TV fra hele det dansk-tyske grænseland. Det har vi gjort i nogen tid – men nu indleder vi en offensiv for at blive bedre forankret og styrke organisationen i hele Sønderjylland. Det har nødvendiggjort et profilskifte med nyt navn, der er mere inkluderende i landsdelen”, oplyser Knud A. Sveistrup, formand for DKsyds bestyrelse.

Ambitionen er bl.a. at opbygge mindre teams af frivillige i alle sønderjyske købstæder, der med støtte fra ledelsen og redaktionen i Sønderborg kan producere TV-indslag, som er både lokalt og regionalt vedkommende.

Digitalisering

Bestyrelsen har også taget højde for den tiltagende digitalisering i medieverdenen, hvor traditionelt flow-TV gradvist afløses af streaming, hvor udsendelser kan ses på forskellige digitale platforme. Derfor satses på øget trafik på den nye hjemmeside www.dksyd.dk samt på DKsyds øvrige kanaler hos eks. YouTube, Vimeo, Facebook, Linkedin mv. Endvidere er der behov for større anvendelse af live stream af særlige begivenheder fra hjemmesiden, der fremadrettet generelt kommer til at indtage en mere central rolle i distributionen af DKsyds udsendelser.

Samarbejdspartnere

Realisering af den ambitiøse masterplan nødvendiggør et stærkt nedværk af samarbejdspartnere, der allerede er under opbygning med disse foreløbige initiativer :

  • Det er aftalt med TV-stationen dk4 at sende udvalgte produktioner fra DKsyd til hele landet.
  • DKsyds produktioner sendes forskudt også til Sydslesvig via Offener Kanal Flensburg.
  • Der er etableret samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest Sønderborg om digitale udviklingsprocesser.
  • Det er aftalt med en gruppe frivillige fra Aabenraa, at de producerer lokalstof under navnet DKsyd Aabenraa.
  • Der er igangværende drøftelser med de almene gymnasier – i første omgang i Sønderborg – om samarbejde med afsæt i gymnasiernes mediefaglige linier.
  • Endvidere er igangværende drøftelser med Ældre Sagen i Sønderborg-Sundeved om samarbejde, hvor interesserede kan få mulighed for at blive frivillige hos DKsyd og blive uddannet fra bunden til TV-produktion.

Redaktionel linie

”DKsyd er ikke en nyhedskanal – opgaven er at producere aktualiteter og tematiske udsendelser. Derfor løber vi ikke i slipstrømmen på ambulancer og brandbiler, men iscenesætter vore fortællinger gennem bl.a. temaserier som den, der er under forberedelse ifm. Genforeningsjubilæet i 2020. I det hele taget skal vi producere ud fra en gennemtænkt redaktionel linie med god kvalitet. Og vi skal tage bestik af den lokale og regionale erhvervs- og samfundsudvikling, der påvirkes af udefra kommende megatrends som digitalisering, elektrificering, urbanisering mv. Det forudsætter lederskab og generel styrkelse af vores organisation”, siger Knud A. Sveistrup.

Hos DKsyd er aktuelt beskæftiget 3 ansatte og praktikanter samt ca. 20 frivillige. Bestyrelsen har igangværende ansættelsesproces af en temaredaktør med potentiale til at varetage den daglige redaktionelle ledelse. SLUT.

Knud A. Sveistrup træffes for supplerende oplysninger på mobilnummer 21 25 42 22 – formand@dksyd.dk. – medsendte materiale er til fri afbenyttelse.

Med venlig hilsen

DKsyd

Logomateriale

Download logoer her