Presseinformation

Sønderborg, den 17.06.2020

Nye kræfter i DKsyd TV`s bestyrelse

På dagens ordinære generalforsamling er indvalgt erfarne mediefolk i bestyrelsen for den sønderjyske TV-station.

Som element i masterplanen for DKsyd TV`s udvikling frem mod 2025 skal de redaktionelle kompetencer i bestyrelsen
styrkes. Samtidig skal ske dybere forankring af TV-stationens virke i hele Sønderjylland og Sydslesvig.

Derfor er på dagens ordinære generalforsamling indvalgt kendte ansigter fra den sønderjyske medieverden – Ruth
Candussi fra det tyske mindretal og tidligere ansat ved Der Nordschleswiger, samt Poul-Erik Thomsen, der tidligere bl.a.
har beklædt ledende funktioner hos BT og JydskeVestlysten.

Ruth Candussi – 46 år, bosat i Aabenraa og siden 2016 ansat på det Tyske Generalsekretariat i Aabenraa som
partisekretær for Slesvigsk Parti. Før det ansat på dagbladet Der Nordschleswiger som journalist – primært i
lokalredaktionen Aabenraa. Opvokset på Nordals og student fra Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa.
Uddannet Cand.mag. i tysk og medievidenskab fra Aarhus Universitet samt praktisk journalistuddannelse på Der
Nordschleswiger, hovedredaktionen i Aabenraa.

Poul-Erik Thomsen – 73 år, bosat i Tinglev og driver den private rådgivningsvirksomhed PETKOM. Har tidligere været
tilknyttet Frederikshavns Avis, Ekstrabladet, Jydske Tidende, Jydske TV, BT og senest JydskeVestkysten. Fungerer nu
som politisk analytiker og kommentator, rådgiver, forfatter og foredragsholder.

Stærkt kompetencefelt
Formanden for DKsyds bestyrelse, Knud A. Sveistrup er glad for valget af de nye kolleger.
”Ruth Candussi og Poul-Erik Thomsen er nøje udvalgt efter en søgeproces, hvor bestyrelsen meget målrettet har
fokuseret på dels styrkelse af de journalistiske kompetencer på politisk-strategisk niveau – dels på personligheder med
dyb indsigt i erhvervs-, kultur- og samfundsforhold i den dansk-tyske grænseregion. Og her finder jeg, at vi har fundet et
godt match til den øvrige bestyrelse”, oplyser Knud A. Sveistrup, der i øvrigt selv er genvalgt til bestyrelsen og i
konstitueringsfasen genvalgt som formand.

De nyvalgte afløser fabrikschef Per Viggo Rasmussen og elektrikerlærling Jan Hvid Johnsen, der begge efter en flerårig
stor indsats for DKsyds udvikling ikke har ønsket genvalg.

Den sønderjyske TV-station har en bestyrelse på 5 personer, hvoraf de 4 er eksternt indvalgte og 1 er valgt blandt de
frivillige medlemmer af foreningen DKsyd. Sammensætningen er herefter Knud A. Sveistrup, Sønderborg som formand
Jørgen E. Pedersen, Augustenborg som formandens stedfortræder – samt Sune Moldt, KollundRuth Candussi,
Aabenraa – Poul-Erik Thomsen, Tinglev.

”Bestyrelsen udgør et samlet særdeles stærkt kompetencefelt – herunder indsigt i generelle medieforhold, digitale
platforme og, sociale medier, historiske og kulturelle forhold samt forretnings- & organisationsudvikling og
strategiprocesser”, slutter Knud A. Sveistrup, der ser frem til samarbejdet i den nye bestyrelse.

Medsendte fotomateriale er til fri afbenyttelse.

Supplerende information om DKsyd generelt kan indhentes hos Knud A. Sveistrup på mobilnummer 21 25 42 22 – om
bevæggrunde for at indtræde i bestyrelsen hos Ruth Candussi på mobilnummer 26 80 99 56 og Poul Erik Thomsen på
mobilnummer 20 60 46 58.

Med venlig hilsen
DKsyd

Sønderborg, den 22.03.2020

Genforeningsserie bliver nu sendt på landsdækkende TV

Fra mandag den 6. april vil DKsyds programserie Adskilt – Genforenet – Efterladt gennem samarbejde med TV-stationen dk4 blive sendt i hele landet
Gennem 2020 producerer og sender den sønderjyske TV-station DKsyd i anledning af 100-året for landsdelens genforening med Kongeriget Danmark en programserie med titlen Adskilt – Genforenet – Efterladt.

Serien har vakt interesse hos samarbejdspartneren dk4, der er kendt for en række tematiske udsendelser i sin programflade.
Med premiere mandag den 6. april i primetime kl. 17.30-18.00 vil genforeningsserien blive sendt hver fjortende dag på samme tidspunkt – i alt op til 20 afsnit, hvortil kommer udvalgte ekstra produktioner fra særlige begivenheder gennem genforeningsåret.

”Det vil bidrage til en stærk eksponering af fortællingen om grænselandets fortid, nutid og fremtid – og passer perfekt til vores mission: Vi bringer den interessante fortælling fra den dansk-tyske grænseregion, oplyser formanden for DKsyds bestyrelse, Knud A. Sveistrup.

Hos dk4 ser man med forventning frem til samarbejdet med DKsyd.

”Vi ser frem til at vise den omfattende genforeningsserie, der – som seriøs markering af 100-året for genforeningen – overskueligt, inspirerende og underholdende giver dk4’s seere indsigt i de komplicerede forhold, som historisk var gældende i grænselandet”, udtaler dk4-redaktør Annemarie Brinch.
Den udførende del af programserien varetages af et til formålet sammensat produktionsteam hos DKsyd med redaktør Jonas Fievé i spidsen.

Spændende udfordring

Hos DKsyd er det en spændende og stor udfordring at producere programserien. Der er gennemført omfattende research forud for den egentlige produktion, hvor der gennem tæt samarbejde med stærke videnskilder er sikret dyb faglig forankring og lødighed. Blandt samarbejdspartnerne er eks. Institut for Historie ved Syddansk Universitet, Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland, Historiecenter Dybbøl Banke, Historisk Samfund for Sønderjylland, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Grænseforeningen m.fl.

Endvidere er der tætte samarbejdsrelationer til det sønderjysk baserede projektsekretariat for markeringen af Genforeningen 2020 under ledelse af projektleder Simon Faber.

Serien produceres med økonomisk støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje samt Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.
Link til genforeningsserien på DKsyds web-TV – https://dksyd.dk/gf2020/.

Kontaktinformation :
• Knud A. Sveistrup – mobilnummer 21 25 42 22
• Annemarie Brinch – mobilnummer 20 69 57 82
Medsendte fotomateriale er til fri afbenyttelse.

Med venlig hilsen

DKsyd

Sønderborg, den 10.06.2019 – klausuleret til den 12.06.2019 kl. 12.00.

TV under transformation med ambitioner og ny identitet

Sønderborg Lokal TV har i dag afsløret sine planer frem mod 2022 og har ændret navn til DKsyd

Gennem længere tid har bestyrelsen for SLTV arbejdet med strategi og konkrete initiativer for de kommende års udvikling, og har i dag præsenteret en ambitiøs plan med titlen Masterplan DKsyd 2022.

Masterplanen omfatter identitetsskift, der bl.a. betyder omgående navneændring til DKsyd samt helt ny grafisk profil og brugervenlig hjemmeside.

Grænselandet

”Vores sendetilladelse gør, at vi kan producere lokal- og regional-TV fra hele det dansk-tyske grænseland. Det har vi gjort i nogen tid – men nu indleder vi en offensiv for at blive bedre forankret og styrke organisationen i hele Sønderjylland. Det har nødvendiggjort et profilskifte med nyt navn, der er mere inkluderende i landsdelen”, oplyser Knud A. Sveistrup, formand for DKsyds bestyrelse.

Ambitionen er bl.a. at opbygge mindre teams af frivillige i alle sønderjyske købstæder, der med støtte fra ledelsen og redaktionen i Sønderborg kan producere TV-indslag, som er både lokalt og regionalt vedkommende.

Digitalisering

Bestyrelsen har også taget højde for den tiltagende digitalisering i medieverdenen, hvor traditionelt flow-TV gradvist afløses af streaming, hvor udsendelser kan ses på forskellige digitale platforme. Derfor satses på øget trafik på den nye hjemmeside www.dksyd.dk samt på DKsyds øvrige kanaler hos eks. YouTube, Vimeo, Facebook, Linkedin mv. Endvidere er der behov for større anvendelse af live stream af særlige begivenheder fra hjemmesiden, der fremadrettet generelt kommer til at indtage en mere central rolle i distributionen af DKsyds udsendelser.

Samarbejdspartnere

Realisering af den ambitiøse masterplan nødvendiggør et stærkt nedværk af samarbejdspartnere, der allerede er under opbygning med disse foreløbige initiativer :

  • Det er aftalt med TV-stationen dk4 at sende udvalgte produktioner fra DKsyd til hele landet.
  • DKsyds produktioner sendes forskudt også til Sydslesvig via Offener Kanal Flensburg.
  • Der er etableret samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest Sønderborg om digitale udviklingsprocesser.
  • Det er aftalt med en gruppe frivillige fra Aabenraa, at de producerer lokalstof under navnet DKsyd Aabenraa.
  • Der er igangværende drøftelser med de almene gymnasier – i første omgang i Sønderborg – om samarbejde med afsæt i gymnasiernes mediefaglige linier.
  • Endvidere er igangværende drøftelser med Ældre Sagen i Sønderborg-Sundeved om samarbejde, hvor interesserede kan få mulighed for at blive frivillige hos DKsyd og blive uddannet fra bunden til TV-produktion.

Redaktionel linie

”DKsyd er ikke en nyhedskanal – opgaven er at producere aktualiteter og tematiske udsendelser. Derfor løber vi ikke i slipstrømmen på ambulancer og brandbiler, men iscenesætter vore fortællinger gennem bl.a. temaserier som den, der er under forberedelse ifm. Genforeningsjubilæet i 2020. I det hele taget skal vi producere ud fra en gennemtænkt redaktionel linie med god kvalitet. Og vi skal tage bestik af den lokale og regionale erhvervs- og samfundsudvikling, der påvirkes af udefra kommende megatrends som digitalisering, elektrificering, urbanisering mv. Det forudsætter lederskab og generel styrkelse af vores organisation”, siger Knud A. Sveistrup.

Hos DKsyd er aktuelt beskæftiget 3 ansatte og praktikanter samt ca. 20 frivillige. Bestyrelsen har igangværende ansættelsesproces af en temaredaktør med potentiale til at varetage den daglige redaktionelle ledelse. SLUT.

Knud A. Sveistrup træffes for supplerende oplysninger på mobilnummer 21 25 42 22 – formand@dksyd.dk. – medsendte materiale er til fri afbenyttelse.

Med venlig hilsen

DKsyd