Slesvigske Fodregiment (SLFR) er hjemmehørende på Haderslev Kaserne, hvilket gør Haderslev til garnisonsby. Tilstedeværelsen af et helt regiment med en flot og lang historie er noget helt særligt i Sønderjylland – og ikke mindst i Haderslev, hvor SLFR bidrager til byens og landsdelens identitet og selvforståelse. Regimentet blev oprindeligt grundlagt i 1778, og har gennem årene haft en omskiftelig tilværelse. Som del af en større omstrukturering af det danske forsvar blev regimentet nedlagt i år 2000 – for derefter at genopstå i 2019, hvor HM Dronning Margrethe ved en parade overdrog den regimentsfane, som hun oprindeligt havde indviet i 1992. Slesvigske Fodregiments mantra er meget passende ”Vågen og tro”.

Haderslev Kaserne er opført i 1888 som et bundsolidt og markant bygningsværk, der præger midtbyen. Kasernen er løbende opdateret til nye tider og moderne funktioner – dog med respekt for bygningsværkets arkitektur.

Udover SLFR er Haderslev også hjemsted for Slesvigske Musikkorps (SMUK), der er et af forsvarets få tilbageværende musikkorps. SMUK er også en del af Haderslevs identitet, og udover de mange koncerter i ind- og udland er korpset til stede ved visse ceremonielle begivenheder i hjembyen som eks. den årlige Haderslev Lysfest. Sammen med SLFR indgår SMUK i et tæt samarbejde med Haderslev Kommune om fælles anliggender.

Forleden var der kommandoskifte ved SLFR, idet oberst og garnisonskommandant Lars Mouritsen ved en fratrædelsesparade afgav kommandoen – obersten tiltræder 1. marts en funktion ved NATO i Holland. DKsyd bringer i denne reportage optagelser fra paraden sammen med arkivoptagelser fra tidligere begivenheder ved Haderslev Kaserne – såsom lysfesten, Dronningens faneoverdragelse etc.