Den 25. juni sejler cykelfærgen Rødsand igen. Med indvielsen af den sæsonmæssige færgefart i 2019 blev der givet tilladelse til sejlads mellem Egernsund ved Gråsten til Langballigau i Tyskland. Det har været et langvarigt projekt med ildsjælen Gerhard Jacobsen i spidsen for, igen at få færgefart mellem Danmark og Tyskland over Flensborg Fjord.