Gennem årene er gjort mange forsøg på etablering af værdiskabende grænseoverskridende samarbejde indenfor en række tematiske felter mellem Sønderjylland og Sydslesvig– hidindtil uden særlig succes. Derfor blev i 2018 taget de første skridt til et nyt forsøg på at udvikle en fremtidsorienteret model for samarbejdet. Der er foretaget flere analyser, frembragt datagrundlag og gennem konsulentrapporter fremsat en række anbefalinger til indhold og fremdrift i samarbejdet. Processen har ført til fælles erklæring om styrkelse af regionalt samarbejde – nu mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark – og i august 2021 er samarbejdet med titlen Dansk-Tysk Udviklingsalliance tiltrådt af ministerpræsidenten for Slesvig-Holsten og regionsrådsformanden for Region Syddanmark. Det er et klart sigte at gøre samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion mere effektfuldt – og at bringe det op på et andet niveau. DKsyd har chefkonsulent Simon Faber fra Region Syddanmark i studiet, hvor han redegør for sin rolle i projektet – samt for baggrund og forventet fremdrift i Dansk-Tysk Udviklingsalliance. DKsyd følger op på projektet i tiden fremover.