Flagdagen den 5. september 2019 blev markeret over hele landet også i Sønderborg for at hylde veteranerne. Vi ser nærmer på flagdagens historie og baggrunden for markeringen hvert år i Sønderborg kommune.