Ældre Sagen i Broager har på sit seneste årsmøde konstateret, at tilbygningen til klubhuset på Ringriderpladsen har givet foreningsaktiviteterne et stort løft. Frivillige fra Ældre Sagen har præsteret en kæmpe indsats med at etablere tekøkken og handicaptoilet, hvortil kommer udvidelse af terrassen samt mindre omlægning af krolfbanen og anlæggelsen af nyt bed. Færdiggørelsen markeres med grillpølser og underholdning med Tyrolerorkestret.