Vi har haft Anders Brandt i studiet til en snak om Landdistrikternes Fællesråd, som er en interesseorganisation, der varetager fælles opgaver og interesser for danske landdistrikter og yderområder.