Coronakrisen forhindrer, at kirkerne over hele landet kan afholde de normale påskegudstjenester. Derfor sender vi i web-TV på DKsyd Langfredags samt Påskedags gudstjeneste fra Hørup Kirke. Begge gudstjenester bliver gennemført uden menighed og med kun tre personer i kirken.