Samarbejde og sammenhold: Efter et par år uden fysisk Nytårskur har Sønderborg Kommune i 2023 genoptaget traditionen, hvor man inviterer kommunens erhvervsliv, samarbejdspartnere, foreninger og organisationer til socialt samvær med ønsket om Godt Nytår – ledsaget af bobler og kloge ord af indlægsholderne: Borgmester Erik Lauritzen, fondsdirektør Lars Tveen fra Bitten & Mads Clausens Fond samt formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp. I DKsyds reportage opleves stemningen og talerne, suppleret af interviews med både indlægsholdere og gæster. God fornøjelse.