I 2020 udnævnte Sønderborg Kommune sin første æresborger – nemlig Peter Mads Clausen, formand for Bitten & Mads Clausens Fond. Peter Mads Clausen, der netop var fyldt 70 år, blev hædret for den store indsats, som han og fonden har gjort – og fortsat gør – for Sønderborg Kommunes erhvervsmæssige og kulturelle udvikling.