I Tinglev er der en dansk og en tysk skole, et dansk og et tysk bibliotek, men der er kun én rideklub. Vi har besøgt Tinglev Rideklub, som i over 50 år har spillet en vigtig rolle i grænseregionen, da den har samlet alle med den samme interesse, uanset om man er dansk- eller tysksindet.