Hertugernes Augustenborg 1:5 – Baggrund & Masterplan

Parallelt med, at Sønderborg Kommune undersøger kommunens kulturmiljøer, begynder Arkitektskolen i Århus - i samarbejde med RealDania - en kortlægning af umistelige kulturmiljøer i Danmarks yderområder. I Sønderborg Kommune finder man 37, hvoraf fremhæves 5 – Ketting by, kasernekvarteret i Sønderborg, Catrineminde Teglværk, Danfoss industri- og arbejderby — samt Hertugbyen Augustenborg. I første afsnit af [...]

29/09/2023|Kultur|

Hertugernes Augustenborg

Efter et mangeårigt tilløb med borgerinddragelse og projektudvikling er masterplanen for udvikling af den historiske hertugby Augustenborg endelig sluppet løs. Grænselandets kulturarv omfatter også fortællingen om de slesvig-holstenske hertugdømmer gennem århundreder - og fortællingen skal nu raffineres ved initiativer til både bevaring og nyskabelse i Augustenborg. Under offentliggørelsen af masterplanen forleden har DKsyd talt med [...]

Kulturel eftermiddag omkring Augustenborg Slot

🕍 Kom med på vandretur omkring Augustenborg Slot. Begivenheden er en del af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswigs projekt ”Kultur i hverdagen”. Den engagerede og erfarne byguide Henrik Vestergård fortæller i indslaget historien om de indviklede forhold i hertugdømmet Augustenborg, anekdoter fra slottets historie og om nogle af de forfattere, der har tilhørsforhold til Sønderjylland. Det sker på [...]

26/09/2023|Kultur|

Kunstig intelligens i kunsten

Med temaserien Bright Digital Future sætter DKsyd fokus på den voksende digitalisering af samfundet. I denne udsendelse kigger vi nærmere på kunstig intelligens, og specifikt hvordan kunstig intelligens anvendes i kunsten. DKsyd tager dig med til Teknologi Faire på Folkehjem i Aabenraa. Her taler vi med psykolog Mads Korsgaard og den digitale kunstner Andreas Refsgaard [...]

NATO kompetencecenter for Cybersikkerhed

Konferencen Bright Digital Future er krydret med overraskende nyt fra Jørgen M. Clausen, tidligere CEO & Chairman Emeritus fra teknologigiganten Danfoss, der har fremlagt oplæg til nyt NATO kompetencecenter – et forskningscenter ved Syddansk Universitet i Sønderborg indenfor Cybersikkerhed og -forsvarsteknologi. Få indsigt - se med i 9 min.

Markering af den Nationale Flagdag i Sønderjylland

National Flagdag er igen i 2023 markeret over hele Sønderjylland. Tusinder af danske udsendte har ydet – og yder fortsat – en stor indsats på internationale missioner i verdens brændpunkter. Hvert år den 5. september hylder og anerkender Danmark officielt denne indsats. I Sønderborg markeres National Flagdag på Rådhustorvet med blandt andet taler af kommunaldirektør [...]

08/09/2023|Samfund|

Kultur- og Idrætsnatten Sønderborg 2023

DKsyd tager dig med til Kulturnatten i Sønderborg - vi oplever bl.a. linedans og opvisning i kampsport. Og vi taler med de forskellige aktører på Kulturnatten – bl.a. Natteravnene Sønderborg samt Foreningen Als-Fyn Broen. Desuden har vi talt med lokale musikaktører som Back to the Roots og Mandskoret. Velkommen til et tv-indslag fra en lun [...]

08/09/2023|Kultur|

Grave og mindesmærker fra de Slesvigske Krige renoveres i Sønderjylland

I løbet af 14 dage renoverer 15 soldater fra Danmark, Tyskland og Østrig de mest nedbrudte krigergrave fra de Slesvigske Krige – 1848-51 og igen 1864. Det trinationale krigergravssamarbejde starter i 2001 på tysk foranledning, hvor de tidligere fjender nu samarbejder om vedligeholdelsen af deres faldne kammeraters grave og mindesmærker.

Go to Top