Project Description

Syddansk Universitet går sammen med Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om at oprette et nyt Center for Industriel Mekanik (CIM) med forskning, nye laboratorier og tilhørende ingeniøruddannelser inden for mekanikområdet. Den samlede investering beløber sig til mere end 93 mio. kr. frem mod 2030.

Den 24. februar underskrev repræsentanter fra Syddansk Universitet, Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune en aftale om etableringen af Center for Industriel Mekanik, der lokaliseres på Alsion med smuk beliggenhed ved havneområdet i Sønderborg.

Centret skal rumme nye uddannelser inden for mekanikområdet på diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau samt unikke laboratoriefaciliteter samt en forskningsenhed i international topklasse inden for mekanik.

Industrien efterspørger ingeniører
 Trods stigende optag på landets ingeniøruddannelser kommer Danmark til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025 og fremover. Det nye center oprettes for at imødegå manglen på ingeniører, således at virksomhederne kan fastholde produktionen i Danmark.

Med forskning i verdensklasse, eftertragtede uddannelser og industrielt samarbejde kommer CIM til at underbygge de førerpositioner, Syddanmarks virksomheder har på de globale markeder. Det vil samtidig styrke den bæredygtige udvikling, som virksomhederne fokuserer på.

Med etableringen af CIM styrkes vidensniveauet og økosystemet inden for produkter såsom elbiler, vindmøller og robotter.

Vinderposition
Det er ikke første gang, at de fem parter går sammen om at oprette et videnscenter. I oktober 2019 blev Center for Industriel Elektronik (CIE) indviet – og har på rekordtid etableret sig som et fyrtårn inden for effektelektronik og bevist, hvad offentlige instanser som Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet kan udrette i samarbejde med globale virksomheder som bl.a. Danfoss og LINAK.

Der er enestående muligheder for synergieffekter mellem de to centre, som blandt andet kan hjælpe til med at fremme de grønne løsninger, som klimaforandringerne fordrer. Center for Industriel Mekanik vil med studiemiljø og forskning bl.a. understøtte virksomheder inden for vindindustrien, e-mobilitetsbranchen og energieffektivisering.

Det er målet for Center for Industriel Mekanik at opbygge forskningsfaciliteter og tilknytte en international anerkendt forskergruppe på 30+ medarbejdere frem mod 2030. Centret sikrer på den måde virksomhedernes adgang til forskningsbaseret viden.

************