10 september afholder Forbundet Kultur og Information, Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein, Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig som tovholder bogbustræf 2022 på Havnespidsen i Flensborg. DKsyd er med hele den festlige dag, der foruden at rumme 23 bogbusser og 130 bibliotekarer fra Danmark, Sverige og Tyskland også byder på spændende faglige oplæg fra arkitekt Anna Kathrine Bisgaard Sørensen, Tine Segel – formand for Forbundet Kultur og Information – og historiker Asser Amdisen.