I anledning af, at en af af den gamle kasernes bygninger bliver hjemsted for en række af byens foreninger, sender DKsyd en reportage om Sønderborg Kasernes historie og dens nye funktion. DKsyd taler med formand for Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg-området, Jens Peter Rasmussen – tidligere seniorsergent ved Sergentskolen og formand for udstillingen “Kasernens historiske samling” Leif Larsen – medlem af Slesvigsk Parti og formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Christel Leiendecker – samt kunstnerisk leder af det Sønderjyske Sangcenter og Sønderjysk Pige- og Drengekor Mette Rasmussen om Sønderborg Kaserne, der historisk er gået fra at rumme støvletramp til nu foreningsliv.