Grænseegnens Ungdomsbrandværn – blev stiftet den 22. august 2007. De seks frivillige brandværn i den tidligere Bov Kommune gik sammen om at stifte et ungdomsbrandværn, der skulle lære unge mennesker mellem 11 og 18 år elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. DKsyd var med til Ungdomsbrandværnets sidste øvelsesaften inden holdet gik på sommerferie.