I uddraget fra Haderslev Lysfest 2024 bringes taler, der sætter sit præg og aftryk på befrielsesfestens tema om Fred – Frihed – Forsoning. Her vil bl.a. forsvarsminister Troels Lund Poulsen, Haderslevs borgmester Mads Skau og oberst Lars Nygaard fra Slesvigske Fodregiment ikke alene kun forstærke forståelsen af festens temaer, men også binde fortidens arv sammen med nutidens håb og fremtidens visioner.