Sønderborg Slot  under  Museum Sønderjylland er fyldt med historiske malerier. Over 5 temaudsendelser lader vi malerierne – formidlet af overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen og museumsinspektør René Rasmussen – fortælle dele af grænselandets historie. I denne genudsendelse ser vi på malerier om Genforeningen i 1920.