Sønderborg Slot er fyldt med historiske malerier. Over 5 temaudsendelser lader vi malerierne – formidlet af historieleder Carsten Porskrog Rasmussen og museumsinspektør René Rasmussen – fortælle dele af grænselandets historie. I dette afsnit af “Historien i Maleriet” lader vi malerierne fortælle om Kong Christian II – Sønderborg Slots mest berømte “beboer”.