Inden tøvejret satte ind har DKsyd haft en drone i luften for at se det usædvanligt flotte vinterlandskab i fugleperspektiv.